Реклама във Facebook

Маркетинг във Facebook – Ние ще увeличим вашите продажби онлайн, ще промотираме вашето приложение и ще популяризираме вашата марка.

Чрез рекламата във Facebook ние ще помогнем за постигането на реални резултати. Ще изградим вашата реклама в зависимост от целите Ви. Адекватно ще планираме и ще създадем вашата реклама, в зависимост от това дали желаете да привлечете повече хора на вашата Facebook страница, да подтикнете повече клиенти да свалят приложението Ви или да достигнете до реални продажби от вашия уеб сайт или онлайн магазин.

Ние използваме всеки един от форматите:
Clicks to Website, Website Conversions, Page Post Engagement, Page Likes, App Installs, App Engagement, Event Responses, Offer Claims, Video Views, в зависимост от стратегията, която ще изготвим индивидуално за Вас.

Magento дизайн и изработка

Увеличаване на продажбите чрез Facebook реклама

Повече от 1,3 милиарда души използват Facebook, за да се свържат със страници, които са им нужни, а 64% от тях посещават Facebook всеки ден. Рекламата във Facebook е мощен и ефективен начин за увеличаване на продажбите за вашия онлайн бизнес. Специалисти ще изградят вашите рекламни кампании по креативен начин за достигане на точните хора в точното време, така че вашите бизнес цели да могат да бъдат осъществени.

Увеличаване на продажбите във физическия Ви магазин

Чрез ежедневна поддръжка и реклама на вашта Facebook страница, ние ще привлечем прецизно таргетиран трафик от хора,
които да проявява реален интерес към вашия продукт или услуга.

buy
remarketing

Remarketing кампании

Кампаниите за ремаркетинг показват реклами на хора, които са посетили уебсайта или използвали приложението Ви. Ремаркетингът е подходящ за онлайн магазини, онлайн каталози, сайтове за доставка и всеки уеб сайт с постоянен трафик.

Промотиране на апликация във Facebook.

Ще рекламираме по ефективен начин вашите мобилни приложения и игри, така че да намерите нови клиенти с реален интерес. Ще увеличим вашите продажби на възможно най-добрата цена.

mobile
Magento доклади

Анализ и отчети на ефективността

Създаване на подробни месечни отчети според нуждите на клиента. Подробен анализ за ефективността на рекламата, включващ данни за разходите, възвръщаемостта на инвестициите, кликванята и импресиите на техните реклами. Отчетите се изготвят индивидуално според вида и целите на рекламата. Възможност за ежедневно контактуване с клиентите с отговори тяхните въпроси и нужда от всякаква допълнителна информация, относно рекламата.

Свържете се с нас, за да получите повече информация или оферта?

Изпрати запитване