Оптимизация за търсещи машини (SEO)

Ние ще изградим модерен уеб сайт, отговарящ на изискванията Ви, както и на нуждите на вашите клиенти

За да може да бъде оптимизиран добре сайт от гледна точка на SEO за съответни ключови думи, а и като цяло, трябва да се извърши цялостна оптимизация на сайта, което включва няколко компонента.
seo

SEO Одит

Одитът е първата и много важна стъпка към оптимизацията. Той представлява подробен и цялостен анализ на сайта, в който се определят пропуските в оптимизацията, добива се ценна информация за позициите на сайта ви спрямо конкуренцията,  определят целите и се изгражда цялостната стратегия за следващите компоненти от оптимизацията.

On-page SEO оптимизация

On-page оптимизацията представлява оптимизация на самия дизайн, структура и съдържание на сайта. В повечето случаи са нужни промени по структурата на самите страници, съдържание и др., които целят да представят на Google, така важните за него критерии за по-горни позиции в
резултатите.

onsite
offsite

Off-page SEO оптимизация

Тази част от оптимизацията няма общо със самия сайт и неговата структура. Това са различни похвати целящи да издигнат сайта ви като позиция в Google.
 Тук влизат:
– използването на социални мрежи;
– статии в други сайтове;
– линкове към вашия сайт от друг добър сайт;
– и много други.

Свържете се с нас, за да получите повече информация или оферта?

Изпрати запитване